Штампана издања Аудио
издања
Видео
издања


У оквиру издавачке делатности Центра заступљено је штампано и музичко издаваштво, а у плану је и видео издаваштво. Центар је до сада издао четири броја часописа за рану музику, пет књига и два компакт диска.

На врх стране